POŽÁRNÍ OCHRANA

V dnešní době představuje požární ochrana velice významnou
a rozsáhlou kapitolu každého výrobního i nevýrobního podniku. Dotýká se každého z nás a setkáváme se s ní na každém kroku,
byť si to ani nemusíme uvědomovat."

V oblasti PO nabízíme tyto služby:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • posouzení požárního nebezpečí
 • zpracování požárního řádu, požární poplachové směrnice
 • zpracování požárního evakuačního plánu (textová a grafická část)
 • zpracování řádu ohlašovny požárů
 • tvorba dokumentace zdolávání požárů (textová a grafická část)
 • stanovení tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • vedení dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • zajištění přehledu o rozmístění bezpečnostních značek a doporučení
 • vedení požární knihy
 • školení zaměstnanců, vedoucích, příprava preventivních požárních hlídek
 • zajištění odborné přípravy preventistů v PO
 • stanovení preventivní požární prohlídky
 • zajištění požárního cvičení a jiné

Chcete nás kontaktovat?

Objednejte si naše služby

Prosíme, vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.