ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí neboli environment je možné definovat jako prostor,
ve kterém organizace (podnik) provozuje svoji činnost a dotýká se všech složek životního prostředí (voda, půda, vzduch atd.)."

V oblasti ŽP nabízíme tyto služby:

 • poskytování konzultačních služeb na úseku životního prostředí
 • zajišťování plnění povinností v oblasti ochrany ovzduší, vody, nakládání s odpady, chemickými látkami

 • a obaly, obecné ochrany ŽP, ekologické újmy

 • zajišťování hodnocení rizik ekologické újmy

 • kontrola plnění povinností integrovaného povolení

 • informování klienta o nových právních úpravách v oblasti životního prostředí

 • zpracování veškerých dokumentů (provozní řády, havarijní plány aj.) dle příslušných právních požadavků

 • provádění auditů současné dokumentace, hodnocení souladu s právními požadavky ŽP

 • poradenství v oblasti normy ISO 14001

 • poskytování specializovaných školení (chemické látky, prevence havárií)

 • zpracování různých registrů (registr chemických látek, environmentálních aspektů, registr právních
  a jiných požadavků, odpadová evidence aj.)

Chcete nás kontaktovat?

Objednejte si naše služby

Prosíme, vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.